W gminie Stare Czarnowo odbywa się obecnie nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Przypominamy o możliwości ich składania – termin został wydłużony.

Wnioskodawca nie będzie pokrywać żadnych kosztów, związanych z:

  • demontażem wyrobów zawierających azbest,
  • transportem materiałów do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwianiem materiałów przez wybraną przez Gminę Stare Czarnowo firmę.

Kto może złożyć wniosek?

O usunięcie wyrobów zawierających azbest może wnioskować każdy mieszkaniec gminy Stare Czarnowo posiadający na swoich posesjach azbestowe wyroby, czy pokrycia dachowe. Należy posiadać tytuł prawny do nieruchomości.

Jak złożyć wniosek?

Termin składania wniosku został przedłużony do 15 maja 2020 r. Mieszkańcy, którzy planują zgłosić do utylizacji azbest znajdujący się na dachu, powinni złożyć również wniosek o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na wymianie pokrycia dachu.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu pod 91 485 70 39 lub 91 485 70 20.

Usuwanie wyrobów zawierających azbesthttps://i2.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/photo-1450101499163-c8848c66ca85.jpg?fit=500%2C334https://i2.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/photo-1450101499163-c8848c66ca85.jpg?resize=150%2C150EwaArtykułyazbest,usuwanie azbestu
W gminie Stare Czarnowo odbywa się obecnie nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Przypominamy o możliwości ich składania - termin został wydłużony. Wnioskodawca nie będzie pokrywać żadnych kosztów, związanych z: demontażem wyrobów zawierających azbest, transportem materiałów do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwianiem materiałów przez wybraną przez Gminę Stare Czarnowo firmę. Kto może...