Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór na wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Kto może skorzystać ze wsparcia?

Co obejmuje dofinansowanie?

Dotacja NFOŚiGW obejmuje:

  • koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę,
  • koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Wśród odpadów podlegających dofinansowaniu znajdują się m. in. folie rolnicze, opakowania typu Big Bag, opakowania po nawozach, sznurek, siatki. Dotacja nie obejmuje włókniny, opakowań po środkach ochrony roślin, gumowych węży, beczek. 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Wszyscy prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Stare Czarnowo.

Co należy zrobić?

Aby skorzystać z dofinansowania, trzeba złożyć wniosek o bezpłatny odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis do dnia 16 lipca 2021.

Wniosek można złożyć:

  • za pośrednictwem poczty, 
  • drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym,
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP,
  • osobiście w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, pok. 23, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Czarnowo – bip.stareczarnowo.pl.

Przed przekazaniem przez Gminę wniosku do NFOŚiGW, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja odpadów. 

Usuwanie folii rolniczych - dofinansowanie https://i0.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2021/07/pexels-michael-4147609.jpg?fit=1024%2C567https://i0.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2021/07/pexels-michael-4147609.jpg?resize=150%2C150EwaInformacje z gminydofinansowanie,dotacja,NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór na wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Kto może skorzystać ze wsparcia? Co obejmuje dofinansowanie? Dotacja NFOŚiGW obejmuje: koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę, koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Wśród odpadów...