Jesteś rodzicem dziecka uczącego się w szkole? Złóż wniosek i otrzymaj 300 zł wsparcia na edukację Twojej pociechy!

Komu przysługuje wsparcie?

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje rodzicom na dzieci uczące się w szkole, od pierwszej klasy szkoły podstawowej (nie obejmuje więc przedszkoli), aż do ukończenia przez nie 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24. roku życia). Świadczenie nie jest zależne od dochodu ani od liczby dzieci.

Jak składać wnioski?

Wniosek o wsparcie z programu 300+ może złożyć:

– rodzic,

– opiekun prawny,

– opiekun faktyczny,

– rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej.

Wnioski o przyznanie świadczenia 300+ można składać w jeden z dwóch sposobów:

– przez Internet na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez bankowość elektroniczną – od dnia 01.07.2018 r.,

– drogą papierową w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo – od dnia 01.08.2018 r.

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do 30.11.2018 r.

Jak wygląda dalsze postępowanie?

Procedura składania wniosków o świadczenie z programu Dobry Start została maksymalnie uproszczona. Jeżeli Twój wniosek zostanie zaakceptowany – nie otrzymasz decyzji administracyjnej, tylko przelew środków na konto. Decyzja zostanie wydana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz w sprawach świadczeń nienależnie pobranych.

Środki należne za wnioski złożone w lipcu i sierpniu powinny znaleźć się na kontach uprawnionych do końca września. W wypadku późniejszego złożenia wniosku, gmina ma 2 miesiące na wypłatę świadczenia.

Pieniądze z programu Dobry Start są zwolnione od podatku. Warto pamiętać, że nie podlegają wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.

Dobry Start – program rządowy

Dobry Start to nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze będą wypłacane raz w roku. Resort szacuje, że trafią do 4,6 mln dzieci w całej Polsce. Rodzice nie będą rozliczani z tego, na co przeznaczą otrzymane środki.

Dobry Starthttps://i0.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/dobry-start.jpeg?fit=1024%2C683https://i0.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/dobry-start.jpeg?resize=150%2C150EwaArtykuły300+,Dobry Start,dzieci w wieku szkolnym,Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej,wniosek
Jesteś rodzicem dziecka uczącego się w szkole? Złóż wniosek i otrzymaj 300 zł wsparcia na edukację Twojej pociechy! Komu przysługuje wsparcie? Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje rodzicom na dzieci uczące się w szkole, od pierwszej klasy szkoły podstawowej (nie obejmuje więc przedszkoli), aż do ukończenia przez nie 20. roku życia...