Koniec jeżdżenia po wybojach i chodzenia poboczem! Wreszcie doczekamy się remontu trzech głównych dróg w Kołbaczu – ulic Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów.

Prace budowlane przewidują na każdej z ulic m.in. wymianę nawierzchni, przedłużenie dróg, poszerzenie osi jezdni oraz budowę chodników, miejsc parkingowych, progów zwalniających, zatoki dla autobusów i zjazdów do posesji. Na poboczach i skarpach mają zostać posadzone pasy zieleni.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum Maxbud, a koszt całej inwestycji wyniesie 1,5 mln zł, z czego ponad 700 tys. zł. zostanie pokryte przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zakończenie prac jest przewidziane na czerwiec 2018 roku. Czekamy z niecierpliwością!

Nowe drogi w Kołbaczu!https://i1.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2018/03/nowe-drogi-kołbacz.jpg?fit=960%2C659https://i1.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2018/03/nowe-drogi-kołbacz.jpg?resize=150%2C150EwaInformacje z gminydrogi,gmina Stare Czarnowo,kołbacz,nowa nawierzchnia,remont,ulica
Koniec jeżdżenia po wybojach i chodzenia poboczem! Wreszcie doczekamy się remontu trzech głównych dróg w Kołbaczu - ulic Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów. Prace budowlane przewidują na każdej z ulic m.in. wymianę nawierzchni, przedłużenie dróg, poszerzenie osi jezdni oraz budowę chodników, miejsc parkingowych, progów zwalniających, zatoki dla autobusów i...