Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia tego roku powołano do życia “Gazetę Gminną Stare Czarnowo”. To pierwsza jaskółka zwiastująca zbliżające się wybory samorządowe. Czyżby lokalne władze czuły na sobie presję opinii publicznej i groźbę przegranych wyborów?

Pomysł prowadzenia lokalnej gazety z założenia nie jest zły. W końcu Stare Czarnowo zasługuje na to, żeby o nim pisać, a mieszkańcom należą się rzetelne informacje na temat pracy urzędników i wydarzeń z regionu. Na tym jednak zalety tego przedsięwzięcia się kończą. Dlaczego?

Zacznijmy od tego, że siedziba redakcji Gazety Gminnej Stare Czarnowo znajduje się w samym Urzędzie Gminy. Wyboru redaktora naczelnego dokonuje wójt gminy. Czego możemy się również spodziewać po takim zapisie w uchwale nr XXIV/200/2017 w sprawie wydawania gazety samorządowej „Gazeta Gminna Stare Czarnowo”?

§ 4. 1. Wójt Gminy zapewnia zredagowanie, opracowanie graficzne, wydrukowanie oraz dystrybucję Gazety

Już pierwsze wydanie gazety zdecydowanie daje nam do zrozumienia, że stworzono tubę propagandową dla obecnie urzędujących. Manipulujący prawdą artykuł “Uchwała zgodna z prawem” pomija fakt, że pomimo tego iż Wojewoda Zachodniopomorski nie uchylił zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, to zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury i zaskarżenie w Sądzie Administracyjnym. Pominięto również fakt iż sprawą interesuje się Wydział ds. Korupcji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a 20 stycznia 2017 r. policja zjawiła się w Urzędzie Gminy.

Gmina nie ma się za bardzo czym chwalić. Artykuły pojawiające się w grudniowym numerze (wydanym w styczniu) były m.in. o sierpniowych dożynkach, konkursie “Cała gmina w kwiatach” z tego samego okresu czy o półkoloniach dla dzieci z połowy lipca. Cóż, nawet nieaktualne treści mogą być pretekstem do wytłuszczenia w druku nazwisk wójta i innych urzędników. Szkoda jedynie, że wydawane są na to pieniądze mieszkańców naszej gminy.

https://i2.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2017/02/gazeta-gminna-stare-czarnowo.png?fit=1024%2C540https://i2.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2017/02/gazeta-gminna-stare-czarnowo.png?resize=150%2C150EwaArtykułyInformacje z gminygmina Stare Czarnowo,Marzena Grzywińska,Stare Czarnowo polityka,Stare Czarnowo wójt
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia tego roku powołano do życia “Gazetę Gminną Stare Czarnowo”. To pierwsza jaskółka zwiastująca zbliżające się wybory samorządowe. Czyżby lokalne władze czuły na sobie presję opinii publicznej i groźbę przegranych wyborów? Pomysł prowadzenia lokalnej gazety z założenia nie jest...