Do 30 września 2019 r. (lub do momentu wyczerpania wysokości środków przeznaczonych na granty) trwa ciągły nabór wniosków o dotacje w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Dotacje można dostać na usługi doradztwa, świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu w szczególności w zakresie:

– ochrony własności intelektualnej,

– transferu technologii,

– wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,

– kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R,  

– jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu),

– wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),

– korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu,

– inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi,

ekoinnowacji i efektywności zasobów.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł i może stanowić nie więcej, niż 50% wydatków kwalifikowalnych świadczonej usługi doradczej. Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdą Państwo na tej stronie internetowej. 

Biuro projektu:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 8)
70-205 Szczecin
tel. 91 813 64 51, 91 43 29 302, 91 43 29 332

 

Dotacje na usługi doradczehttps://i2.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/dotacje-na-usługi-doradcze.jpeg?fit=1024%2C667https://i2.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/dotacje-na-usługi-doradcze.jpeg?resize=150%2C150EwaArtykułyDofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP,dotacje,dotacje na usługi doradcze,Instytucje Otoczenia Biznesu,projekt unijny,Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Do 30 września 2019 r. (lub do momentu wyczerpania wysokości środków przeznaczonych na granty) trwa ciągły nabór wniosków o dotacje w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020. Dotacje można dostać na usługi doradztwa, świadczonego przez...