Gmina Stare Czarnowo uruchamia darmowe porady prawne dla swoich mieszkańców. Kiedy można z nich korzystać i jaki zakres usług będzie świadczony?

Kiedy i gdzie można skorzystać z darmowych porad prawnych w gminie Stare Czarnowo?

Darmowe porady prawne udzielane są:

 • w ostatni piątek miesiąca w godzinach 09.00 – 15.00 – od dnia 25 stycznia w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo przy ul. Św. Floriana 10 I piętro, pok. 16.

Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu i godziny spotkania pod numerem telefonu 91) 485 70 20.

 • w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 – 19.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Św. Floriana 10 na parterze.

Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu i godziny spotkania pod numerem telefonu (91) 312 41 41 lub 509 985 364.

Jaki zakres obejmują porady prawne?

Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Gmina Stare Czarnowo udziela darmowych porad prawnych w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa pracy,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Porady prawne nie są udzielane w sprawach:

 • prawa handlowego,
 • prawa celnego,
 • prawa dewizowego,
 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Kto może skorzystać z usługi?

Z darmowej porady prawnej w gminie Stare Czarnowo może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Aby to udowodnić, należy złożyć pisemne oświadczenie o niezdolności do poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna poza kolejnością jest udzielana kobietom w ciąży.

Darmowe porady prawne w gminiehttps://i1.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/porady-prawne-stare-czaarnowo.jpg?fit=1024%2C686https://i1.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/porady-prawne-stare-czaarnowo.jpg?resize=150%2C150EwaInformacje z gminydarmowe porady prawne,gmina Stare Czarnowo
Gmina Stare Czarnowo uruchamia darmowe porady prawne dla swoich mieszkańców. Kiedy można z nich korzystać i jaki zakres usług będzie świadczony? Kiedy i gdzie można skorzystać z darmowych porad prawnych w gminie Stare Czarnowo? Darmowe porady prawne udzielane są: w ostatni piątek miesiąca w godzinach 09.00 - 15.00 - od dnia...